Unge talenter recital: Sytske Pas, horn

Arrangementsinformasjon

Unge talenter recital: Sytske Pas, horn

PROGRAM

Vitaly Buyanovsky (1928-1993) 
Espana for horn solo

Paul Dukas (1865-1935)
Villanelle for horn og piano

Ludvig von Beethoven (1770-1827)
Sonate for horn og piano op. 17
1: Allegro Moderato

 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Konsert-rondo KV. 371

 Wojciech Kilar (1932-2013)
Sonate for horn og piano (1954)
1: Allegro
2: Recitativo e arioso
3: Allegretto

Pianist: Margeretha Stassen 

barrattdue
ungetalenter