Strykerkonferansen 2019

Arrangementsinformasjon

Velkommen til Strykerkonferansen 2019


Senter for talentutvikling Barratt Due, Trondheim Kommunale Kulturskole og NTNU har gleden av å invitere til årets nasjonale strykerkonferanse 21. - 22. mars.


Vi ønsker å samle lærere, pedagoger og nøkkelpersoner med høy kompetanse og stort engasjement til et løft for strykerfeltet og morgendagens strykere.

Fjorårets konferanse ga oss et godt overblikk over talenttilbudet i regionene og viktige problemstillinger for utvikling av unge strykere. I år ønsker vi å gå i dybden på utvalgte temaer.

Med utgangspunkt i strykertalenter opp til 19 års alder spør vi:

    • Hvor viktig er samspill for talentutvikling?
    • Hvordan kan godt kroppsarbeid gi bedre teknikk?
    • Hva motiverer unge musikere, dansere og idrettsutøvere til å satse?
    • Talentfull øving – hva betyr det i praksis?
    • Hvordan kan Hjernemat og fysisk aktivitet gjøre unge musikere bedre?
    • Hvordan jobbes det med samspill og samhandling i Trondheim?

Det er noen av spørsmålene som skal belyses og diskuteres med stor takhøyde, og til konferansen kommer en rekke sterke navn for å bidra med innlegg og delta i diskusjonene. Men vi ønsker også å høre dine innspill!

FOR HVEM: Pedagoger, fagpersoner, utøvende musikere og ledere med stort engasjement for talentutvikling.

STED: Dokkhuset, Dokkparken 4, 7014 Trondheim

PROGRAM: Konferansen går over to dager fra kl. 11 torsdag til kl. 16 fredag, og vil romme foredrag, panel-samtaler, workshops og sosialt samvær. Se barrattdue.no for programdetaljer.

PÅMELDING: Påmeldingsfristen har gått ut. Ta kontakt med siri.schmidt.lindgaard@bdm.no dersom du har spørsmål.

Deltakeravgift er kr. 840 og inkluderer lunsj begge dager. Påmeldingen er bindende. 

Refusjon ved sykdom: Dersom dette meldes inn til Siri S. Lindgaard (siri.schmidt.lindgaard@bdm.no) innen 14.mars refunderes halve deltakeravgiften.

OVERNATTING: Konferansen har avtale med Thon Hotel Nidaros om overnatting og har reservert rom til kr. 995 (enkeltrom) / kr. 1195 (dobbeltrom) pr. natt inkl. kveldsmat. Benytt reservasjonsnummer 27800491 ved bestilling via nidaros.booking@olavthon.no eller telefon 73 87 01 30. Siste frist for bestilling med rabattert pris er 15. februar 2019.

Vi gleder oss og håper å se deg i Trondheim!

barrattdue
ungetalenter
sftbd