Prøvespill utøvende studier på Barratt Due 2019

Arrangementsinformasjon

Her kan du kjøpe billett til

PRØVESPILL UTØVENDE STUDIER VED BARRATT DUE 2019

Bachelor og påbyggingstudiet

8.-10. mars 2019 ved Barratt Due musikkinstitutt 


For å kjøpe billett til prøvespill må du ha søkt studieplass på utøvende studier ved Barratt Due via nettsidene: https://www.barrattdue.no/hoyere-utdanning/soknad-og-opptak/ (søknadsfrist 15. desember!)


Kvittering på kjøpt billett vises i resepsjonen når du ankommer prøvespillet.