Prøvespill til Unge Talenter, Musikkskolen og orkesterplass på Barratt Due 2019

Arrangementsinformasjon

Her kan du kjøpe billett til

PRØVESPILL VED BARRATT DUE 2019

UNGE TALENTER OSLO/BERGEN, ORKESTERPLASS OG MUSIKKSKOLEN 


For å kjøpe billett til prøvespill må du ha søkt plass på  Barratt Due via barrattdue.no.